Toposzolunk-toposzolgatunk


Toposzolunk-toposzolgatunk. Mindenki, beleértve természetesen engemet is. Nem lényeges most a kifejezés eredeti értelme és üzenete, inkább a számomra használható tartalmakat kurkászom ki, melyek a hozzám hasonlók és velem szóba állók számára is simán értelmezhetőek, az ellenségeim számára mindenesetre biztosan. Maradjunk abban, hogy kénytelenek vagyunk bizonyos „megkerülő”, sokszor nevetségesnek hangzó, ám többnyire látens, gyűlölettel teli közhelyeket alkalmazni, csak hogy szalonképesek maradjunk. Ilyenkor /is/ használunk toposzokat. A toposz további előnye, hogy jogilag nehezen megfogható, a finom célozgatás, amit csak a bennfentesek értenek, mindig kimagyarázható valamilyen konzekvens érvrendszer mentén. Például, hogy „itt egyáltalán nem arról van szó, ez nem is az, amire azok, akik perelnek, gondolnak” vagy „hát de viccesen így szokták mondani, ez csupán egy vicces közhely, mely a köznyelvben és a szakmában már régesrég elfogadott”. Ha én, tegyük fel, egy plakátarcra fekete filccel egy kis kefebajuszkát rajzolok, sőt még két-három ferde vonallal egy hírhedt frizurát jelzek, akkor nem tettem mást, mint hogy egy teljesen egyértelmű toposzt alkalmaztam. Mindenki érti az üzenetet, elsősorban az átrajzoltarcú, aki jogosan fog feljelenteni, hogy én bizonyítottan, nagyközönség előtt állítottam róla, hogy ő egy náci. Persze lehet, hogy igenis náci, de ezt meg ő tartja egy, jelenleg még negatív töltésű toposznak, és – hangsúlyozom – jelenleg még nem vállalja fel, később még büszke is lehet rá. Nyomatékosan kijelentem, én nem tettem ilyet, de ha továbbra is a feltételes módban maradunk, akkor bizony megtehettem volna, és a bíróság előtt nyilván azzal védekeznék – sunyin rötyögve magamban, – hogy én bizony kifejezetten Csepeli Károlyra, világhíres zsidó földinkre gondoltam, azaz Charles Chaplinre, és ja…, hogy nem Csepelről származott el, hát arról meg nem tehetek. A toposz egy rendkívül hatékony fegyver, mely pontosan eléri célját, de unfair lehetőséget biztosít használójának, kivonni magát a felelőségrevonás terhe alól. A toposzok szép lassan kamuflázzsá, büntethetetlen rágalomálcává válnak. Váltak már.
   A Magyar Köztársaság Rendőrsége természetesen annak rendje és módja szerint tudomásul vette Hegedűs Lorántné jobbikos országgyűlési képviselő bejelentését, egy tüntetésre vonatkozólag. Én ezt a hivatalos papirost nem láttam, de kétségtelenül csupa szép és támogatandó dologról fog – a bejelentés szerint – szólni a demonstráció. Papíron. Ami konkrétan nincs leírva, azt nem is kérvényezhették volna jogszerűen, szó sem lehet tehát egy szélsőjobboldali, súlyosan nyilasérzelmű, pogromterhes sokadalomról. A nyilvánvaló, sorokközti tartalommal nem foglalkozik a rendőrség, kénytelen vagyok feltételezni, hogy nem is képes rá. A Magyarországot folyamatosan ostromló karvalytőke, a nemzet vére kiszívása, a nemzet kirablása, földönfutóvá tétele, sőt kiirtása ellen tüntetni nemes és támogatandó dolog, csak hát ez a megmozdulás a Zsidó Világkongresszus közgyűlésének kezdetekor startol Budapesten, és az egybeesés szembetűnő. A fent felsorolt toposzok alapján sajnos minden jel arra utal, hogy én nem vehetek részt e rendezvényen. A Nemzeti Érzelmű Motorosok szintén érthetnek a toposzokba kódolt virágnyelven, nem véletlenül jelentkeztek be már jókorán ők is ugyanerre a napra, május 4-re, egy motoros kulturális kísérőrendezvénnyel, a „Nagy anticionista vonulás” mellé.
   Nade…, ez a kongresszus Világzsidó lesz és és nem Világcionista. A cionisták sok tekintetben tudnak „értékelhető dialógust” nyitni a helyi nácikkal, nyilasokkal, akármilyen tudományos antiszemitákkal vagy a csak folklorisztikus zsidógyűlölőkkel. Ők tudni illik éppen azért harcolnak, hogy a zsidók térjenek vissza Sionhoz, azaz Cionhoz, más szavakkal, hagyják el gálutbéli szülőföldjüket. Egyáltalán nem véletlen éppen ezért, hogy hírbe hozták a cionista mozgalmakat náci-kollaboráció vádjával. Ők tudni illik valóban tárgyaltak a nácikkal, illetve a különböző országbéli fasisztákkal, hogy akármilyen áron is zsidókat mentsenek és az akkori Britt-Palesztinába menekítsenek. Izrael Állam maga is folytatott és folytat cionista tevékenységet, amikor a Magreb-térség zsidóit hazahozta, Ceaucescutól kivásárolta a romániai zsidóság nagyrészét, egymillió voltszovjet-zsidót telepített le, hogy az irakiakról és fárszikról ne is szóljak, és magamat ne überoljam az Abesszíniából kimenekített falassákkal. Egy cionista konferenciát logikusmód támogatni kéne egy „nemzeti” érzelmű tüntetőnek.  Tudja ő viszont nagyon jól, hogy nem cionista összejövetelről van szó, csak a lehető legegyszerűbb, „legközérthetőbb” módon él vissza egy alapjában véve mást jelentő, de a folyamatos antiszemita véleményformálók szájában rágalomtoposszá vált fogalommal.
   Más kérdés, hogy kell-e épp „Judapestre” egy Zsidó Világkongresszus és ha igen, akkor a rendezvény neve nem felel-e meg tökéletesen a tudományos antiszentimitizmus egyik alaptételének és a cári titkosrendőrség által hamisított „Cion bölcsei jegyzőkönyvei” rágalmainak. Amúgy is bajos az elnevezés. Nem Zsidó Világkongresszusról van tudni illik szó, hanem World Jewish Congress-ről, a Világ Zsidóinak Kongresszusáról, amit én nemes egyszerűséggel Diaszpóra Kongresszusnak fordítanék vagy neveznék eleve angolul is. Miért? Mert így nem felelnék meg egy évezredes, betokosodott toposznak, a „kozmopolita-mítosznak” és nem adnék muníciót további összesküvés-teóriákhoz, egyben finoman céloznék arra is, hogy a zsidók nem teljesen önszántukból szóródtak így szét e világon.
   A magyar miniszterelnök is beszédet fog tartani a kongresszuson.  Ha eddig nem folyt volna masszív választási kampány közpénzen, akkor ezzel aztán végképp beindult. Az üzenethordozó médiumot a JWC bocsátja bérmentve rendelkezésre. Szerénytelenségnek fog tűnni, de simán meg tudnám írni a beszédet, minek tartalmával természetesen nem értenék egyet. Megírja más, mint ahogy a közelmúltban a „Richter Gedeon” gyógyszergyár új debreceni üzemének avatóján. „…a Richter történetében megmutatkozik a magyarság története, annak a tehetséges, kitartó embernek a története, aki eléri célját, bebizonyítja igazát, és maradandót alkot.”– mondotta a miniszterelnök úr. Mint tudjuk, a semmiből gyógyszergyárat alapító Richter Gedeont, azt a bizonyos tehetséges és kitartó embert a zsidótörvények miatt 1942-ben még a saját gyárából is kitiltották, de szakértelem hiányában mégis rákényszerültek, hogy Richter irányítsa a gyárat "titokban otthonról", hogy 1944 végén aztán a nyilasok a Dunába lőjék. És ugye sajnos ez is a történethez tartozik, csak a tisztelt miniszterelnök úr ezt tán hárítja. Szóval írnám: „Megvédjük zsidainkat, mint mindig a magyar-zsidó együttélés hosszú történelme folyamán mindíg… mert mi befogadó nemzet voltunk s vagyunk… egyben felajánljuk nélkülözhetetlen közvetítő tevékenységünket a Közel-Kelet békétlenségének rendezése tárgyában. Mert büszke nép a magyar, mint ahogy a zsidó is!”
  Nem tüntetett, tiltakozott senki pár hónapja, amikor egy másik szemitavilág-béli kongresszus zajlott Budapesten. Itt is természetesen felszólalt a miniszterelnök. 16 arab országból több majd 250 üzletember vett részt. „A magyarok szemében elismerésre méltó, hogy az arab kultúra több ezer éves – nyitotta beszédét a miniszterelnök az első arab–magyar gazdasági fórumon, és hozzátette hamiskásan: „persze, ha Budapesten körülnéznek, akkor láthatják, hogy a mi nagyszüleink, dédszüleink és ükszüleink sem lustálkodtak.” Az Egyesült Arab Kamara elnöke válaszában kifejtette: „Sok arab ország gazdag üzletemberei keresik a jó beruházási lehetőségeket a világban. 2020-ra 4 ezer milliárd dollárnyi arab tőke keresi majd a helyét. Ez Magyarország teljes éves termelésének hússzorosa, s ezzel legfeljebb Kína és az USA előzheti meg az arab országok erejét a világ gazdaságának alakításában…” Szegény Peresz meggondolatlan jópofizása "..ve hájom konim Ungária ve Polin...". Naja, fatális kis toposzkísérlet az nyíltlelkű arab rokonokhoz képest!
   Ja, és a miniszterelnök úr beszédében még kifejtette, hogy valamiben nagy a hasonlóság a két nép között, hogy a magyar és az arab büszke nép!
 Surányi András 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések