Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA)

·    
·   A jelen definíció annak kinyilvánítását célozza meg, hogy a holokauszttagadással és –torzítással nemzeti és nemzetközi szinten is küzdeni kell és el kell ítélni azt, illetve globális szinten is vizsgálni kell a jelenséget. A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség ezúton az alábbi, jogilag kötelező érvényű munkadefiníciót fogadja el munkaeszközként.

·          
·          
·          

·          
·          
·A holokauszttagadás olyan diskurzus és propaganda, amely tagadja a zsidóknak a nácik és azok bűnszövetségesei által a második világháború alatt elkövetett, holokauszt vagy Soá néven ismert kiirtása történelmi valóságát és mértékét. A holokauszttagadás kifejezetten bármilyen olyan kísérletre utal, amely a holokauszt/Soá megtörténtét tagadja.
A holokauszttagadás jelentheti a megsemmisítés alapvető mechanizmusainak – a gázkamráknak, a tömeges lelövetéseknek, az éheztetésnek és a kínzásnak – , vagy a zsidók ellen irányuló népirtás szándékosságának a nyilvánosan történő tagadását vagy kétségbe vonását.
A különböző formákban történő holokauszttagadás az antiszemitizmus egyik formája. A zsidók elleni népirtás tagadása a nemzetiszocializmushoz és az antiszemitizmushoz kapcsolódó bűntudat vagy felelősség alól való felmentésre irányuló törekvés. Szintén a holokauszttagadás egyes formái közé tartozik a zsidók hibáztatása a Soá állítólagos felnagyításáért avagy kitalálásáért, politikai vagy pénzügyi nyereség megszerzése céljából, mintha maga a Soá a zsidók által kigondolt összeesküvés eredménye volna. Ennek célja a zsidók hibáztatása és az antiszemitizmus legitimizálása.
Gyakran szintén a holokauszttagadás céljai közé tartozik az explicit antiszemitizmusnak és az olyan politikai ideológiáknak és feltételeknek az előmozdítása, amelyek éppen az olyan típusú eseményeknek a felelevenítésére alkalmasak, amelyeket az tagad.
A holokauszt torzítása, többek között az alábbiakra utal:
1)      szándékos törekvések a holokausztnak vagy főbb elemeinek a felmentésére vagy hatásának minimalizálására, ideértve a náci Németország kollaboránsait vagy szövetségeseit;
2)      a holokauszt áldozatai számának nagymértékű minimalizálása a megbízható forrásoknak ellentmondva;
3)      arra irányuló kísérletek, hogy a zsidókat okolják saját népirtásukért;
4)      olyan állítások, amelyek pozitív történelmi eseményként állítják be a holokausztot. Ezek az állítások nem minősülnek holokauszttagadásnak, ám az antiszemitizmus szélsőséges megnyilvánulásaként szorosan kapcsolódnak ahhoz. Azt sugallhatják, hogy a holokauszt nem ment elég messzire „a zsidó kérdés végső megoldása” céljának megvalósításában;
5)      arra irányuló próbálkozások, hogy elhomályosítsák a náci Németország által kidolgozott és működtetett koncentrációs- és haláltáborok létesítéséért viselt felelősséget más nemzeteket vagy etnikai csoportokat hibáztatva.


http://embassies.gov.il/Megjegyzések

Népszerű bejegyzések