Kérés és felhívás • Új zsinagóga épül Csepelen


Valamikor a délpesti régióban sok zsidó élt. Pestszenterzsébeten például a lakosság összlétszámához képest nagyobb volt a zsidóság aránya, mint Pest többi részén. Csepelt pedig a magyar gyáripar megteremtője, Weisz Manfréd tette naggyá.

A közösség zömének 1944-es pusztulásáig két zsinagóga, két imaház, Chevra Kadisa, zsidó elemi iskola, kultúregylet működött. A maradék elvándorlása után csak a zsidó temetők maradtak.

Az ezredforduló körül néhány lelkes ember megkereste a kerületben élő zsidó polgárokat, akik szívesen gyakorolnák őseik hagyományait lakóhelyükön. A XX. kerületi önkormányzat jóvoltából kaptak e célra egy kis üzlethelyiséget, és 2002-ben felavatták a Budapesti Zsidó Hitközség Délpesti Körzetének imaházát.

Azóta eltelt tíz év. Az imaház kicsinek bizonyult. Már nem elegendő a rendszeres hitélet gyakorlásához: a nagyobb ünnepeken a közösségnek termet kell bérelnie.

Egy egyedülálló hittestvér végrendeletileg a közösségre hagyta minden megtakarított pénzét. Ez, és a csepeli önkormányzat nagyvonalú gesztusa – telket biztosítottak a zsinagóga építés céljára – adta meg a lökést és a bátorságot, hogy a közösség belevágjon egy nagyvonalú terv megvalósításába.

2013 januárjában megtörtént a zsinagóga alapkőletétele, és az érvényes engedélyek birtokában remélhetőleg már a legközelebbi jövőben megkezdődik az építkezés.
Ehhez azonban további segítségre van szükség.

A közösség „téglajegyeket” bocsát ki, melyeknek értéke 1000 – 5000 – 10 000 forint. Minden fillér számít, a szerényebb összegre is szükség van!

Az adományozók nevét megörökítő dokumentumot a zsinagóga emlékfalánál tervezik elhelyezni, ezzel is jelezve az utókor számára a közös összefogás erejét.

A tervek szerint az épület egyféle „tanház” lesz, a hagyományos istentiszteleteken túl kulturális rendezvények, tanfolyamok, koncertek helyszíne – minden, a zsidóság iránt érdeklődő, Istenben hívő ember számára.

A hitközösség számlaszámai:

Simon Steiner Alapítvány bank számlaszáma:
11708001-20567204

BZsH Dél Pesti Körzetének számlaszáma:

11784009-20203054

A közösség megköszöni a felajánlásokat bármilyen, Magyarországon elfogadott pénznemben.

Kerényi András elnök

BZsH Dél-Pesti Körzet

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések