Jelképek és sírfeliratok a sírköveken

A zsidó temetőkben hagyományosan nem szobrokat állítanak, hanem a sztélére faragott jelképeket. Az újkórba kezdték el használni a sírkövek díszítését. Általában a szefárdi hagyomány szerint a sírköveket bibliára utaló idézetek, az elhunyt nevével kapcsolatos történet jellemzi. Egészen más stílus jellemzi az askenázi sírokat. A sírköveket inkább az elhunytak hovatartozása szerint díszítették és ezeket a barokkos stílus jellemzi.Az eskenázi temetőkben általában álló sírkövek (sztélé)találhatók. A modern sírok két szélén egy – egy Jákin és Boáz oszlopa áll, a feliratot ezek fogják közre a jelképek mindig a szöveg fölött vannak elhelyezve. Ezek lehetnek növény vagy állatábrázolások. A feliratokat németül, vagy héberül írták fel. A feliratokon szerepel az elhunyt foglalkozása, ezen kívül külön feltüntetik, ha valaki kohén vagy levita volt. Szinte mindig megemlítik a sírkövön az elhunyt vallásosságát, jótékonyságát. A zsidó temetőkben a síroknál sohasem lehet emberi alakot, szobrot, emelni.
Sharon Asher

Álló sírkövek (sztélé)oroszlán:Arje Juda, Jehuda,Löb, LöW

פ''נ - (Po nikbar)Itt van eltemetve

Korona:Fejedelmi személy,előkelőségKancsó: Lévita sírja

Menóra:"az örökkévaló mécsese az emberi lélek"

Szomorúfűz: termékenység, alkotó élet

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések