2008. november 25., kedd

Ráhel - רחל אימנו

Hebron - חֶבְרוֹן

Hebron arabul El – Khalil a judeai hegyvidéken, Jeruzsálemtől 37 – kilométerre fekszik.
Hebron nagyon régi város és nagyon régóta lakják, még a kánaániták alapították. A városhoz vallási hagyományok fűződnek. Mielőtt Ábrahám megvette volna a Machpela – barlangot, Mamre ligetben telepedet le, és itt oltárt épített (1 Mózes 13, 18)” és megjelenik pedig ő néki az Úr” és itt jött hozzá a három férfi, akiket vendégül látott. Ábrahám vásárolta meg ezt a Machpela mezőt „a benne levő barlanggal, és minden a mezőben levő fával” Ábrahám Machpela sírbarlangja található itt, a feleségével, Sárával ide temetkeztek el,
Amikor a zsidók Babilóniai fogságba kerültek az i.e.6. században, edomiták telepedtek le Hebronban, és i.e. 163 – ban Judás Makkabeus ellenük vonult, majd nagy Heródes i.e. 37 – 4 között újjáépítette a várost, a Machpela barlang fölé a nagy építményt ő emeltette.
Justitianus császár a 6. században a Machpela barlang fölé templomot építettet, ezt később a bizánci uralom után mecsetté alakították át. 1215 ben a keresztesek felnyitották a barlangot és állítólag látták a pátriárka maradványait.
1267 – ben mameluk szultán Bajbarsz foglalta el a várost. Keresztényeknek és a zsidóknak megtiltotta, hogy a szent területre lépjenek.
A mai állapotban lévő Machpela barlangot, ha megközelítjük és az északkeleti oldalon lévő bejárathoz érünk, és felmegyünk a lépcsőkön, egy udvarra érünk, itt négy jelképes síremléket találunk. (Ezek alatt lent a barlangban vannak a pátriárkasírok.) Jobbra fordulva láthatjuk Jákob, és felesége Lea jelképes síremlékét, majd megfordulva a másik oldalon Ábrahám és Sára síremlékét. Ezután tovább haladva háromhajós zárt belső térbe jutunk, amely 28 méter széles és 24 méter hosszú. Templomnak épült még Justitianus idejében, a mai formáját, mint mecsetet a mamelukok alakították ki a 14. században. A tetőt négy oszlop tartja, imafülke helyezkedik el a délkeleti oldalon, jobbra mellette gazdagon faragott szószék található, Szaladin szultán készítette őket 1191 – ben.
Ebben a teremben található Izsák és Rebeka kenotáfium - ja is. A terem jobb oldalán van egy kis imaterem itt imádkoznak a zsidók, és a padlóban egy nyílás található, ezen keresztül papírszeletkékre írt kéréseket, és imákat leejthetik a machpela barlangba a sírokhoz. Ha kifelé megyünk az épületből egy négyzet alakú térre érünk itt található egy szarkofág amelyet a mohamedánok József sírjának tekintenek. A zsidók nem így gondolják, szerintük József földi maradványait Egyiptomból nem Hebronba hanem Schembe vitték, és ott temették el: (Jozsué 24, 30 )


Sharon Asher

2008. november 11., kedd

Ofra Haza - Yerushalaim Shel Zahav

Akiba ben - Joszef

Akiba ben Joszefről nagyon sok feljegyzés szerepel a talmudban , és sok legenda övezi az életét.
Az egyik legenda így szól a szerelméről:
Gyermek korában pásztor, és mikor már nagyobb lett, megismerkedett Ráhellel, aki lobbantotta lángra az Ő szívét. Ráhelnek az édesapja gazdag jeruzsálemi birtokos volt. Nagyon szerették egymást és összeházasodtak. Nagy szegénységben éltek, pajtában laktak, szalmán aludtak. Rabbi Akiba minden reggel egyenként szedegette ki a szalmaszálakat felsége hosszú hajából, közben ezt mondata neki: „Bár csak neked adhatnám az arany Jeruzsálemet, drága ruhába öltöztetnélek" Állítólag ez a szép romantikus szerelmi történet ihlette meg Naomi Semer zeneszerzőt mikor megírta 1967-ben a hatnapos háború előestéjén Arany Jeruzsálemet, Jerusáláim sel záháv dal szövegét. E dal ma már himnuszi rangra emelkedett és Izrael nemzeti dalaként tartják számon.
Sharon Asher

2008. november 9., vasárnap

Élijahu Ben – Solomon Zalman, Vilnai Gáon

A világ egyik legjelentősebb Tóra – tudósa Élijahu Ben – Solomon Zalman Rabbi volt (1720 – 1797) más néven Vilnai Gáonnak neveznek. Gáon név ez a héber szó a latin „géniusz” a „lángész” magyar megfelelője.
Vilnai Gáon híres volt a tóra tudásában és a matematikában. A Rabbi szerint a Bibliában, de főként Mózes öt könyvében utalások olvashatóak ki a zsidó történelmünk hatezer éves időszakából.
Vilnai Rabbi az aritmetikai tudomány segítségével a „versenkénti megfeleltetés” tudományt használja fel.
Mózes öt könyvét ősi hagyomány szerint összesen 5845 versre osztja fel. A héber Bibliában ezeket a beosztásokat több száz éve a héber ábécé betűivel jelölik a lapok szélein. Mózes öt könyvének minden vers sorszámozása újra kezdődik az 1. számú az Alef betűvel jelölt verssel. A Rabbi 1845 -ig ömlesztve számozta a Mózes öt könyvének az összes verseit, tehát 5845 vers megfelel a történelem 5845 évének.
A zsinagógai naptárunk szerint most 5769 – et írunk, ha összehasonlítjuk, a két évszámot kitűnik, hogy 76 év múlva a mi történelmünk befejeződik, Rabbi Vilnai Gáon számítása szerint. 5845 - év, Gergely naptár szerint 2084- et jelent, ekkor jönne el a vég, de a világot Isten nem semmisíti meg erre ígéretet kaptunk (Mózes első könyve, Börésit 9:8 – 17)

Most nézzünk a történelmünkből egy két példát!

Polgári időszámítás: 1492, Héber időszámítás: 5252, Megfelelő vers:5252, A megfelelő szakasz és vers Mózes V. könyvében:
12:17 – „Nem eheted lakóhelyeden gabonádat…”az időpont megfelel a spanyolországi kiűzetésre, amelynek következtében zsidók százezrei menekültek el spanyol országból.

Polgári időszámítás: 1918, Héber időszámítás: 5678, Megfelelő vers:5678, A megfelelő szakasz és vers Mózes V. könyvében:
29:3 – „És nem adott nektek az Örökkévaló értelmes szívet, látó szemet és halló fület a mai napig” Mózes intése a Szináj hegyen a huszadik század zsidóságára is vonatkozhatott: A Balfour – deklaráció után csak kevesen fordultak Erec – Jiszrael felé.

Polgári időszámítás: 1933, Héber időszámítás: 5693, Megfelelő vers:5693, a megfelelő szakasz és vers Mózes V. könyvében:
29:17 – Ne legyen köztetek férfi vagy nő, család, vagy törzs, amelyeknek szíve ma elfordul az Örökkévalótól, a mi Istenünktől…” Hitler uralomra kerülésének az éve, a szörnyű korszak kezdete.

Polgári időszámítás: 1943, Héber időszámítás: 5703, Megfelelő vers:5703. A megfelelő szakasz és vers Mózes V. könyvében:
29:27 – „Kigyomlálta Őket az Örökkévaló földjükről lángoló haragjában és nagy felháborodásában…” A deportálások elérik a csúcspontjukat, sok országból deportálták a zsidókat („kigyomlálta Őket”)

Polgári időszámítás: 1948, Héber időszámítás: 5708, Megfelelő vers:5708. A megfelelő szakasz és vers Mózes V. könyvében:
30:4 – „Ha az ég széléig is űzött is el Istened, az Örökkévaló még ott is összeszed, onnan is elhoz…” A függetlenségi háború, és párhuzamosan ezzel a dátummal a tömeges alija kezdete.

Polgári időszámítás: 2000, Héber időszámítás: 5760, Megfelelő vers:5760. A megfelelő szakasz és vers Mózes V. könyvében:
32:6 – Így fizettek ti az örökkévalónak, ó, bolond és eszetlen nép?! Hisz atyád Ő, aki teremtett, Ő alkotott, és erőssé tett.” Ekkor látogatott Áriel Sáron volt miniszterelnök, a templom – hegyre. Ettől a naptól számítják a palesztinok az „el – Aksza intifáda kitörését.
Sharon Asher

2008. november 7., péntek

Zsidó viccek

A híres rabbi

Három zsidó utazik a vonaton. Beszédbe elegyednek és mind a három a saját városa rabbiját kezdi dicsérni.
- A mi rabbinknak akkora tekintélye van - kezdi az első -, hogy a városháza avatási ünnepségén a polgármester addig beszélni se kezdett, amíg ő meg nem érkezett!
- Az semmi! - legyint a második. - Amikor a mi rabbink elutazott a fővárosba és elment az Operába, a karmester csak akkor intett be a zenekarnak, amikor őt meglátta a páholyban!
A harmadik elnéző mosollyal ingatja a fejét.
- A mi rabbink nemrég Rómában járt, és ahogy a pápa oldalán kilépett a Szent Péter bazilikából, az olasz miniszterelnök, aki épp arra járt, megállíttatta a kocsiját, és azt kérdezte a sofőrjétől: „Mondja, ki az a góré a híres rabbi mellett?"

Az ideális vő

Egy gazdag ortodox zsidó férjhez akarja adni a lányát. Kérő akadna bőven, de valamiért egyik se felel meg neki. Végül azt találja ki, hogy mindegyiknek felteszi ugyanazt a kérdést: mit tennének, ha találnának az utcán, szombaton, egy tízezer dolláros bankjegyet?
- Természetesen nem nyúlnék hozzá. Tiltja a vallás! - feleli az első kérő. A második már ravaszabb:
- Rálépek a pénzre és várok, míg bejön a vasárnap.
A harmadik így válaszol:
- Felvenném a tízezrest és fütyülnék a te ronda lányodra!
Mire az öreg:
- Ez az, fiam! Téged választalak vőmnek.

Mindent lehet

Két rabbinövendék vitatkozik, szabad-e a Talmud tanulmányozása közben dohányozni. Egyikük megkérdi a bölcs rabbit:
- Rabbi, szabad a Talmud tanulmányozása közben dohányozni?
A rabbi felháborodottan válaszol:
- A legszigorúbban tilos!
A válaszról értesülve a másik diák így szól:
- Rosszul tetted fel a kérdést. Majd én! Elmegy ő is a rabbihoz és megkérdezi:
- Rabbi, dohányzás közben szabad a Talmudot tanulmányozni?


Előleg
A gazdag zsidó lánynak udvarolt a szegény báró. A lány egyszer így szólt:
- Papa, ez a báró sokat beszél a fülembe, és sokat ígér. Adhatok-e neki hitelt?
Mire a papa:
- Hitelt adhatsz neki, de előleget nem.

Halfej

Két munkatárs, egy zsidó meg egy keresztény beszélget.
-Mondd csak, mitől vagytok ti olyan rohadt okosak? – kérdi a keresztény.
-Tudod, mi zsidók megesszük a hal fejét!
-Nahát, holnaptól én is kipróbálom ezt – határozza el a keresztény, és megegyeznek, hogy közösen vesznek egy halat mindennap és elosztják majd. Így is lesz, már egy hete eszi a halfejet a keresztény, a zsidó meg a halat, amikor egyszer csak megszólal a keresztény:
-Te hogy a fenébe van az, hogy mindig én fizetek a halért?
-Látod, már kezdesz is okosabb lenni!

2008. november 2., vasárnap

Jichák Rabin

Izrael megalapítója Dávid Ben – Gurion után méltán nevezhetjük Jichák Rabint Izrael legnagyobb vezetőjének.
1922 – ben született Jeruzsálemben, az első Izraelben született miniszterelnök, vagyis szabre.
A miniszterelnökre jellemző hogy a legmerészebb döntéseket hozta Izrael történelmében. Jellemző volt a magatartására a félénkség, pesszimizmus, de mérhetetlenül becsületes politikus volt. Nem volt jó szónok, mégis egyfajta bizalmat ébresztett az emberekben.
Az volt a híre, hogy „héja”, de Oslo bebizonyította hogy szívében galamb volt. Az ország biztonsága rögeszméjévé vált, idealistaként elhatározta, hogy békét köt az arabokkal. Rabinnak meggyőződése volt, hogy kompromisszum nélkül nem jöhet létre egy demokratikus zsidó állam. A munkapárt tagjai csak részben osztoztak Rabin elképzeléseivel többen, ellenezték a földet békéért elvet. Izraelben sokan tekintették a miniszterelnököt árulónak, amikor békét kívánt kötni az arabokkal, holott az egyes arab vezetők már a 70 – es évek elején felismerték, hogy Rabin az az ember, akivel ők tárgyalni tudnának.
Rabin békehadjárata a 80 – as évek végén kezdődött, amikor felismerte, hogy katonai erővel nem lehet leverni az Intifádát, amely sok vért, pénzt és bizalmat vett el Izraeltől.
Jichák Rabin 30 éven keresztül törekedett, arra hogy megvalósítsa nagy álmát, letérítse Izraelt a háború ösvényéről, és béke útjára vezesse.
1993 szeptember 13. -án a Fehér Házban Clinton közvetítésével Rabin, és Arafat békét kötött egymással, legalább is látszólag.


Clinton elnök A beszédében dicsérte Rabint és Arafatot mert bátor vállalkozás volt az ő kettőjük cselekedete.
Ezek után Rabin miniszterelnök mondott beszédet:
"Hadd mondjam meg nektek, palesztinoknak: arra ítéltettünk, hogy egyazon földön, egyazon országban éljünk. Mi, katonák akik véresen kerültünk ki számtalan csatából, akiknek szeme előtt haltak meg rokonai és barátai, mi akik olyan földről jöttünk, ahol a szülők temetik el a gyermekeket, mi, akik harcoltunk ellenetek,palesztinok ellen, most ezt mondjuk nektek, hangosan és érthetően: elég volt a vérből és a könnyekből! Elég volt!"
1994. május 25. – én Jichák Rabin és Husszein Jordán király Washingtonban béke egyezményt kötöttek. A végleges békeszerződés aláírására 1994. október 26. – án került sor az Arava – sivatagban.
Rabin kezdeményezésére a nyugati part (gázai övezet) százmillió dolláros segélyt kapott ipari parkok létrehozására, mivel csak a jobb életszínvonal győzhette volna meg a palesztinokat, hogy van értelme a békének. Meg kellett győződnie, arról hogy Arafát mindent megtesz Izrael biztonságáért és az izraeli közvélemény sem lázad fel a gyors békefolyamat ellen.
1995. november 4. –én az oslói megállapodást ünnepelték, amelyben a régen óhajtott béke eljövetelét látták.
Az egyezmény lényege az volt hogy a békéért cserébe az elfoglalt, arabok által lakott területek autonóm státuszt kapjanak.
Az izraeliek többsége kész volt jelentős földterületet visszaadni az araboknak, de ezt nem mindenki gondolta így.
Voltak olyan rossz előjelek már hónapokkal, előbb amiből sejteni lehetett, hogy valami rossz fog történni. Az izraeliek egy része nap, mint nap tüntetett a békekötés ellen.
1995. november 4. – én az ünnepség befejezése után Jigal Amir egy zsidó vallásos terrorista a Jichák Rabin miniszterelnök hátába két golyót eresztett.
A gyilkost a helyszínen letartóztatták.
Rabint korházba szállították, az orvosok több órán átküzdöttek az életéért, de sajnos nem tudták megmenteni. Este 11 óra 15 perckor Hájim Jávin az izraeli televízió híradójának vezetője bejelentette a szomorú hírt, hogy Richák Rabin elhunyt.
1995. november 6. – án nyolcvanöt állami vezető utazott Izraelbe, hogy lerója tiszteletét Jichák Rabin előtt.
Mubarak elnök Rabint „a béke hősi halottjának” nevezte, akinek igazi végakarata, „ mindaz, amit a közel – keleti béke megteremtéséért tett”.
Izrael népe nem akarta felfogni mi történt. A gyilkosság éjszakáján több ezer ember gyűlt össze az Ihilov Korháznál, gyertyákat gyújtottak Rabin emlékére, és a Béke dalát énekelték, amit Rabin is énekelt néhány perccel a halála előtt. Virrasztottak Tel – Avivban Rabin háza előtt, és Jeruzsálem terein.
A temetésen Simon Peresz következő szavakkal búcsúzott Jichák Rabintól: „nem azért jöttünk hogy eltemessünk, azért jöttünk hogy tisztelegjünk előtted, bátor harcos voltál, aki győzelemre vitte népét, látnok, aki térségünknek új valóságot kovácsolt”
Bill Clinton a következő szavakkal búcsúzott Jichák Rabintól:
„Hadd, mondjam Izrael népének, még a sötétség órájában is, hogy Rabin szelleme tovább él és a Ti szellemetek sem gyengülhet. Azt nézzétek, amit már elértetek!
Virágzóvá tettétek az egykor puszta sivatagot, fejlődő demokráciát építettetek egy ellenséges földön, csatákat és háborúkat nyertetek és most megnyerhetitek a békét, amely az egyetlen tartós győzelem. Miniszterelnökötök a béke mártírja és egyben a gyűlölet áldozata volt. Tanulnunk kell mártíromságából: egy népnek nem lehet célja ellenségeinek gyűlölete, mert ezzel azt kockáztatja, hogy saját köreiben is elhinti a gyűlölet magvait. Nemzetem nevében, amely maga is keserves veszteségek hosszú sorát ismeri Ábrahám Lincolntól Kennedy elnökig és Martin Luther Kingig, kérlek benneteket, Izrael népét, ne engedjétek, hogy ez megtörténjen. Ős – idők óta a zsidók minden nemzedékében akadt egy igaz vezető, aki megóvta népét a veszélyektől. Rabin miniszterelnök ilyen vezető volt.
Teljes meggyőződéssel hiszem, hogy Rabin az Ígéret Földjére akarta vezetni népét. Szellemének bennünk kell tovább élnie"

A Béke himnusza:

Keljen fel a nap és ragyogja be a reggelt,
Ám a legtisztább ima sem hozza vissza azt,
Kinek gyertyája kihunyt...
Énekelj hát csakis a békéért,
Ne suttogj imát,
Zengjük hangosan
a béke dalát!